Badania psychologiczne

Kierowcy i osoby ubiegające się o pozwolenie na broń

Badania psychologiczne kierowców

Działamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Przeprowadzamy badania:

1. Osób ubiegających się o tzw. „świadectwo kwalifikacji”
2. Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów
3. Skierowanych kierowców:
– którzy kierowali pojazdami w stanie nietrzeźwości
– przekroczyli liczbę 24 punktów
4. Kierujących będących sprawcami wypadku drogowego z ofiarami w ludziach
5. Skierowanych przez lekarza
6. Kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
7. Kierujących tramwajami
8. Wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

Podczas badania sprawdzamy szereg różnych cech min
• sprawność intelektualną
• osobowość
• temperament
• sprawność psychofizyczną
Informujemy o „mocnych i słabych stronach” badanego.

Przeprowadzamy również badania
• osób ubiegających się o pozwolenie na broń
• osób zajmujących się produkcją, przewozem, obrotem i przechowywaniem broni, amunicji i materiałów wybuchowych
• kandydatów na urząd sędziego, kuratorów, osób starajacych się o licencję detektywa
Szczegóły – kontakt telefoniczny