Badania psychologiczne

Kierowcy i osoby ubiegające się o pozwolenie na broń

Działamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 01 kwietnia 2005 w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Oferta badańZłomowanie pojazdów