Badania

Przeprowadzamy badania:

 1. Osób ubiegających się o tzw. „świadectwo kwalifikacji”
 2. Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów
 3. Skierowanych kierowców:
  • którzy kierowali pojazdami w stanie nietrzeźwości
  • przekroczyli liczbę 24 punktów
 4. Kierujących będących sprawcami wypadku drogowego z ofiarami w ludziach
 5. Skierowanych przez lekarza
 6. Kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
 7. Kierujących tramwajami
 8. Wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

Podczas badania sprawdzamy szereg różnych cech, m.in.:

 • sprawność intelektualną
 • osobowość
 • temperament
 • sprawność psychofizyczną

Informujemy o „mocnych i słabych stronach” badanego.

Przeprowadzamy również badania

 • osób ubiegających się o pozwolenie na broń
 • osób zajmujących się produkcją, przewozem, obrotem i przechowywaniem broni, amunicji i materiałów wybuchowych
 • kandydatów na urząd sędziego, kuratorów, osób starajacych się o licencję detektywa